نگرانی جهان از گسترش شبکەهای تروریستی رژیم ایران

کارنامە چهار دهه‌ای رژیم ایران بیش از ۳۶۰ عملیات تروریستی در ۴۰ کشور جهان را در خود جای دادە کە نگرانی‌های فراوانی را در رابطە با فعال شدن مجدد شبکەهای تروریستی این رژیم در اروپا، ترکیە و جنوب شرق آسیا بە دنبال داشتە است.

رژیم ایران در تهدیدات اخیر خود کشور “آلبانی” کە میزبان بیش از ٢ هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌باشد را با حملات پهبادی و موشکی تهدید کردە است.

این تهدیدات رژیم ایران همزمان با بازداشت شبکەای ٢٠ نفرە از اعضای سابق مجاهدین کە با هدف انجام عملیات تروریستی علیە این سازمان با رژیم ایران ارتباط و همکاری داشتەاند توسط پلیس ضد تروریسم در آلبانی بودە است.

این کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو” است و هرگونە اقدام نظامی علیە آن می‌تواند واکنش تند دیگر اعضای این همپیمانی از جملە ترکیە را بە دنبال داشتە باشد.

“سوئد” دیگر کشور اروپایی است کە خطر اقدامات تروریستی رژیم ایران در آن بالا است.

رژیم ایران در تلاش است طی اعمال تلافی جویانەای در قبال حکم حبس ابد تروریست “حمید نوری” توسط دستگاە قضایی سوئد اقدامات تروریستی در این کشور انجام دهد.

سابقە نفوذ شبکەهای تروریستی رژیم ایران در جنوب شرق آسیا ”اندونزی، تایلند و مالزی” و بازداشت‌های اخیر اعضای این شبکەها توسط نیروهای ضد تروریسم این کشور پردە از نقشەهای تروریستی رژیم ایران مبنی بر انجام عملیات تروریستی در نشست “اوپک” برداشتە است.

نرمش کشورهای اروپایی در مقابل تحرکات و اقدامات تروریستی رژیم ایران و استرداد دیپلمات تروریست‌های آن بە ایران اشتیاق این رژیم برای راەاندازی و گسترش شبکەهای تروریستی خود در سرتاسر جهان را افزایش دادە است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *