0

قیام ژینا و دستاوردهای چشمگیر جنبش کوردستان

       مقالات      17 دسامبر, 2022

کیوان درودی آنچه ما را بیش از پیش به آینده امیدوار می‌کند، نقش محوری جنبش کوردستان در قیام ژینا و پیشروندگی موازی در دو جبهه حضور در خیابان و تاثیر تشکلی و سازمانی بر پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه در سراسر و…… بیشتر »

0

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

       ایران / جهان      17 دسامبر, 2022

جمھوری اسلامی ایران بە جرم نادیدە گرفتن حقوق زنان و ھمچنین سرکوب معترضان خیزش اخیر با اکثریت آرا شورا از این کمیسیون اخراج شد. اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در حالیست کە اعتراضات انقلاب نوین مردم ایران ٩٠ روز…… بیشتر »

0

اطلاعیەی مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

       کوردستان      17 دسامبر, 2022

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد. جمھوری اسلامی ایران بە جرم نادیدە گرفتن حقوق زنان و ھمچنین سرکوب معترضان خیزش اخیر…… بیشتر »

0

پیشمرگە ارادەی مقاومت و تداوم آن تا پیروزی است (پیام مرکز اجرایی حزب بە مناسبت ٢٦ آذر، روز پرچم و پیشمرگەی کوردستان)

       کوردستان      17 دسامبر, 2022

مردم بە پاخاستە و پیشمرگەباور کوردستان! پیشمرگان فداکار و جان برکف میهن! ٢٦ آذر، روز “پیشمرگە کوردستان”، روز تقدیر از فرزندان دلیر ملت و میهن است کە در صف مقدم حراست از خاک و مبارزە علیە جور و ستم ملی…… بیشتر »

0

پارلمان آلمان و هلند خواستار تروریست شناختن سپاه پاسداران رژیم ایران شدند

       ایران      17 دسامبر, 2022

پارلمان‌های آلمان و هلند از کشورهای خود خواسته‌اند تا ضمن اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران، سپاه پاسداران رژیم ایران را نیز به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنند. روز پنجشنبه ٢٤ آذرماە، پارلمان آلمان و نمایندگان آن خواستار اعمال…… بیشتر »

0

ادامە قیام‌ مردمی در کوردستان و ایران

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

تظاهرات و اعتصابات در بیست‌ودومین روز قیام مردمی در کوردستان و ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبە اعتصابات در شهرهای “بوکان، مهاباد، سنە، سقز و مریوان” آغاز، اما خیلی سریع بویژە در شهر ”سنە” بە تضاهرات تبدیل شد. در دیگر…… بیشتر »

0

نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

اطلاعیە نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران همبستگی و وحدت صفوف میان تشکلهای ملی و مذهبی ایران در مقطع فعلی مبارزە علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران را ضامن پیروزی قیام این بار مردم…… بیشتر »

0

مصطفی هجری: پیروزی از آن آزادی‌خواهان سرزمینمان است

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی  پیامی جوانان کوردستان را مخاطب قرار داد. “هجری” در پیام خود تاکید کردند کە اتحاد و تسلیم نشدن پسران و دختران ایران، جمهوری اسلامی را ناامیند کردە است. متن پیام…… بیشتر »

0

بە وقت خیزش و قیام

       ایران / مقالات      9 اکتبر, 2022

علی بداغی جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر جهت حل مسائل اساسی‌ای کە آن‌ها را بە بار سنگینی بردوش خود تبدیل کردە و بحران روی بحران بر روی هم تلنبار نمودە، بە موشک و اسلحە متوسل شد. رژیم در داخل کشور…… بیشتر »

0

رژیم ایران نیروهای بیشتری را در شهرها مستقر می‌کند

       ایران      9 اکتبر, 2022

رژیم ایران از ترس قیام مردم و تداوم اعتراضات آنها در کوردستان، توسط مزدوران خود سعی در سرکوب مردم دارد. بر اساس اخبار رسیدە بە وبسایت “کوردستان میدیا”، سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در اقدامی نیروهای سرکوبگر خود را بە…… بیشتر »

0

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران: کشورهای غربی با فشار حداکثری خود رژیم ایران را از تداوم کشتار زنان و کودکان باز دارند

       کوردستان      28 سپتامبر, 2022

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران با انتشار بیانیەای حملات موشکی سپاه پاسداران بە اردوگاههای احزاب کورد ایرانی را محکوم کرد. متن بیانیە بدین شرح است: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران قبل از ظهر روز چهارشنبە، ٧ مهرماه اردوگاههای احزاب کوردستان ایران…… بیشتر »

0

اطلاعیەی شمارە ٤

       کوردستان      28 سپتامبر, 2022

مردم حق‌طلب کوردستان! احزاب و سازمان‌های سیاسی! محافل و مجامع بین‌المللی! همچنانکە در اطلاعیەهای قبلی مرکز اجرایی کلی حزب آمدە بود، در نتیجەی یورش موشکی امروز سپاە پاسداران بە مقرات و پایگاەهای حزب دموکرات کوردستان، شماری از رفقایمان شهید و…… بیشتر »

0

خیزش سراسری مردم و حملات موشکی سپاه بە احزاب کوردی

       ایران / کوردستان      28 سپتامبر, 2022

سیزدە روز پس از خیزش مردمی و اعتراضات مدنی بە قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بیشتر شهرهای ایران و کوردستان، قبل از ظهر روز چهارشنبە ٦ مهرماه، سپاه پاسداران در عملیاتی گستردەی نظامی قرارگاههای احزاب کوردی و کمپ های…… بیشتر »

0

جهت اطلاع افکار عمومی!

       کوردستان      28 سپتامبر, 2022

بعد از شکست رژیم ایران در برابر اعتراضات مدنی مردم کوردستان و اقصی نقاط ایران کە دو هفتە است در بیشتر از ١٤٠ شهر ادامە دارد و رژیم را در بعد داخلی و خارجی در تنگنان قرار دادە است و…… بیشتر »

0

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در رابطە با یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران

       کوردستان      28 سپتامبر, 2022

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در رابطە با  یورش موشکی و پھپادی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران اطلاعیەای منتشر کرد: مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!  صبح امروز بە مدت چندین ساعت نهادهای نظامی رژیم با حملە…… بیشتر »

#اعدام_نکنید

تحریم اعدام های جمهوری اسلامی

#نه_بو_اعدام