دو شهروند اهل مهاباد پس از اتمام بازجویی بە زندان مرکزی این شهرستان منتقل شدند

دو شهروند اهل مهاباد کە یک ماە پیش از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدە بودند، پس از اتمام بازجویی بە زندان مرکزی این شهرستان منتقل شدند.
بەگزارش انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران، دو شهروند اهل مهاباد بەنام‌های “دیار عباسی” و “رحمەت آبجامە” روز سەشنبە ٢٨ تیرماە پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە امنیتی این شهرستان بە زندان مرکزی منتقل گردید.
دیار روز سەشنبە ٢٥ خردادماە سال جاری از سوی نیروهای ادارەی اطلاعات در میدان استقلال مهاباد بازداشت گردید. همچنین دیار پیشتر عضو یک حزب کوردی مخالف جمهوری بود کە پس از دریافت اماننامە بە شهر مهاباد بازگشت.
رحمت آبجامە روز چهارشنبە ١ تیرماە از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدە بود و پس از بازداشت وی منزل شخصی یورش بردە و پس از تفتیش منزل برخی از وسائل شخصی وی را ضبط کردند.
لازم بەیادآوری است، تاکنون از دلائل بازداشت و اتهامات مطروحە عیلە این دو شهروند اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد و این دو شهروند طی مدتی کە در بازداشت هستند از حق وکیل و ملاقات با خانوادەشان محروم بودەاند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *