مصطفی هجری: حکم دادگاە سوئد علیە حمید نوری جای تقدیر دارد

امروز جمعە ٢٤ تیر “مصطفی هجری” مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی پیامی ضمن استقبال از حکم دادگاە سوئد علیە دیپلمات تروریست رژیم ایران “حمید نوری” خواستار دادگایی دیگر سران جنایتکار رژیم در ایرانی آزاد شد.

متن پیام بە شرح زیر است:

حمید نوری پاسدار و دستیار جنایتکار زندان گوهردشت کە درپروسەی اعدام زندانیان سیاسی سال     ٦٧ در این زندان دست داشت در یک محاکمە بی‌ طرف عادلانە ازسوی دادگاهی درسوئد بە حبس ابد محکوم شد.

هرچند نگرانی مبادلە وی در آیندە با یک یا چند زندانی سوئدی کە در زندانهای ایران بە گروگان گرفتە شدەاند و یا بە گروگان گرفتە خواهند شد وجود دارد، ولی صدور این حکم سند معتبر دیگری بود بر جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی و از طرف دیگر پیروزی برای خانوادەهای داغدار این جنایت و نیز همە آزادیخواهان ایران بود.

بە این امید کە بقیە جنایتکاران این رژیم نیز در آیندەای نزدیک در دادگاهی عادلانە در ایران بعد از جمهوری اسلامی بە سزای اعمال جنایتکارانە خود برسند.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٢٤ تیرماه ١٤٠١

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *