سپاە تروریست پاسداران در کوردستان ملک مردم را تصرف می‌کنند

اخیرا در چند روستای شهر ”شنو” از توابع استان ارومیە، سپاە تروریست پاسداران با استفادە از زور و تهدید، املاک مردم را برای مستقر کردن پایگاە نظامی تصرف می‌کنند.

بر اساس اخبار رسیدە بە وب سایت “کوردستان میدیا”، در روستای ”دە شمس” از توابع شنو، سپاە تروریست پاسداران ملک یک شهروند را با زور و عدم رضایت مالک برای ساخت پایگاە تصرف کردە است.

این موضوع باعث نارضایتی مالک زمین و مردم این روستا شدە است، مالک زمین گفتە است کە این زمین را با زحمت و تلاش خود خریداری کردەام.

نیروهای رژیم ایران بە بهانەی امنیت در تلاشند کە در این روستا پایگاە را تاسیس کنند، در مقابل مردم این روستا در نارضایتی‌های خود بیان کردەاند کە این روستا هیچ نیازی بە پایگاە و حضور نیروهای رژیم ندارد.

سپاە تروریست پاسداران با هدف هر چە بیشتر میلیتاریزە کردن کوردستان، در تلاش است تا همە محلات شهر‌ها، روستاها و ارتفاعات کوردستان را با استقرار نیروهای سرکوبگرش تحت کنترل داشتە باشد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *