طرح رژیم ایران برای حکومتی کردن مراسمات نوروزی در کوردستان

رژیم ایران با برگزاری مجموعە مراسمات “نوروزی حکومتی” در تلاش است مراسمات نوروزی کە بە سنگری برای مقاومت و حق طلبی ملت کورد مبدل گشتە را ممنوع کند.

بر اساس اخبار رسیدە بە وب سایت “کوردستان میدیا”، برخی از ارگان‌های رژیم ایران با همکاری مراکز امنیتی رژیم در شهرستان “سنە” بە دنبال برگزاری مراسم نوروزی حکومتی در استادیوم ورزشی “٢٢ گلان” این شهرستان هستند تا بلکە بتوانند مانع برگزاری مراسمات نوروزی در اقصی نقاط کوردستان کە بە سنگر هویت خواهی و مقاومت ملت کورد مبدل شدە، بشوند.

 این چنین مراسماتی کە از سوی رژیم و عوامل آن در کوردستان تحت عنوان “عید نورز” برگزار می‌شود هدفی جز امنیتی‌تر کردن کوردستان و ترس از اتحاد ملت کورد ندارند و درصدد هستند تا وانمود کنند کە همە تابع یک گفتمان آن هم گفتمان پان ایرانیسم هستیم.

هر سالە در روزهای نخست نوروز در اقصی نقاط کوردستان ایران مراسماتی باشکوە نوروزی با حضور اقشار مختلف جامعە کوردستان برگزار می‌شود کە  بە “سنگر مقاومت شهر” معروف شدە و سران رژیم نیز با ممانعت از برگزاری آن‌ها و برگزاری این چنین مراسمات تصنعی سعی در حل ملت کورد در گفتمان مرکز نشینان را دارد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *