بنی گانتس: گفتمان رژیم ایران تهدیدی جدی است

“بنی گانتس” وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت بە رژیم ایران موضع گرفت و گفت: “تهدیدات رژیم ایران محدود بە مسئلە هستەای این کشور نیست، بلکە افکار و گفتمان این رژیم نیز تهدیدی جدی بشمار می‌آیند”.

 “گانتس” در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است؛ صدور انقلاب رژیم ایران و گفتمانی کە این رژیم آن را تعقیب می‌کند خود بزرگترین تهدید هستند و ما برای دفاع از خود در هر زمان و مکانی کە لازم باشد، از زور در قبال رژیم ایران و گروە‌های وابستە بە آن استفادە خواهیم کرد.

وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به فعالیت نیروی قدس سپاه تروریست پاسداران در عراق و کشورهای منطقه، افزود که رژیم ایران به بهانه کمک‌های بشردوستانه از فرودگاه های خود اسلحه ارسال و امنیت و ثبات کشورها را با حمایت از گروە‌‌های وابستە بە خود بر هم می‌زند.

“گانتس” همچنین گفت کە رژیم ایران امنیت دریانوردی را تهدید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *