مصطفی هجری طی پیامی ویدیویی حمایت حزب دموکرات را از مردم احواز اعلام کردند

روز چهارشنبە ١١ خرداد ١٤٠١، “مصطفی هجری”، مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در یک پیام ویدیویی خطاب بە مردم احواز اعلام کردند کە “حزب دموکرات کوردستان ایران از مطالبات حق طلبانە شما حمایت و پشتیبانتان خواهد بود”.

متن پیام بە شرح زیر است:

مردم مبارز و آزادی‌خواە احواز، آبادان و سایر شهرهای این منطقە

ارادە یکپارچە شما در اعتراض و خیزش اخیرتان علیە ستمگری‌‌های رژیم تروریست جمهوری اسلامی ایران نشان از آگاهی، آزادی‌خواهی و حق طلبی هم وطنان عرب میهنمان ایران بود.

مردمانی کە از ابتدای بر سر کار آمدن این رژیم، تحت ستم‌های مضاعف و تبعیض‌های آشکار قرار گرفتە و بە اشکال مختلف مورد سرکوب واقع شدند.

 این سیاست و برنامەهای رژیم در مورد همە آزادی‌خواهان ایران بە ویژە در مورد ملیت‌های تحت ستم همچنان ادامە دارد. ملت کورد در کوردستان ایران بە خوبی با این سیاست آشنا است و با پوست و استخوان خود روزانە آن را تجربە می‌کند.

 بە همین جهت ما از صمیم قلب با شما همرزم و همگام هستیم و از مبارزات حق طلبانە و مقاومت قهرمانانەتان پشتیبانی می‌کنیم. باشد کە در سایە مبارزات یکپارچە و متحد همە آزادی‌خواهان بە ویژە ملیت‌های ستم دیدە و بە حاشیە راندە شدە طومار این حکومت استبدادی را درهم بپیچیم.

ما پیروز خواهیم شد. از طرف حزب دموکرات کوردستان ایران بە خانوادە همە جانباختگان برج متروپل و مبارزات مردم شجاع احواز و سایر شهرهای این منطقە تسلیت می‌گوییم و با آن‌ها همدرد هستیم.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *