پیام مصطفی هجری در رابطە با تحمیل حکم زندان بر زهرا محمدی از سوی رژیم ایران

“مصطفی هجری” مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، طی پیامی تحمیل ٥ سال حکم زندان علیە “زهرا محمدی” مدرس زبان کوردی را محکوم کردند.

متن پیام بە شرح زیر است:

این صداها خفە نمی‌شوند

“زهرا” را با خیال خام خود بە زندان افکندند تا صدایش را خفه کنند؛ غافل از این کە سال‌ها است صدای زهرا و زهراها، به‌ فریاد هزاران مبارز آزادیخواە راه پرافتخار مبارزات حقطلبانه‌ و آزادیخوهانه‌ ملت كورد مبدل شده‌است.

رهروان مکتب “زهرا”، بیشمار و در جای جای این سرزمین ریشە دوانیدەاند، زندان نه‌ آن‌ها را مرعوب میكند و نە قادر خواهد بود صدایشان را خفە کند، آن‌ها در دل ملت خود جای دارند و پیروز خواهند شد.

نابودباد آن دشمنی کە بە زندان امید بستە است.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٩ دی ١٤٠٠ خورشیدی

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *