اطلاعیە دستگاە تشکیلات کل حزب دموکرات کوردستان ایران بە مناسبت اعدام شهید “حیدر قربانی”

دستگاە تشکیلات کل حزب دموکرات کوردستان ایران بە مناسبت اعدام شهید “حیدر قربانی” بە دست رژیم اسلامی ایران، اطلاعیەای را منتشر کرد.

متن اطلاعیە بە شرح زیر است:

آزادی خوهان جهان!

ملت‌های آزادی خواە ایران!

مردم میهن دوست و مبارز کوردستان!

با نهایت تاسف بە اطلاع عموم می‌رسانیم کە بار دیگر حاکمیت رژیم آزادی کش جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از فرزندان دلیر ملتمان، جوانی وطن پرست و دموکرات را از آغوش گرم کوردستان گرفت. رژیم جلاد ایران سحرگاە یکشنبە ٢٨ آذر ١٤٠٠، با شهید کردن “حیدر قربانی” لکەای دیگر بر كارنامه‌ سیاه خود افزود.

شهید “حیدر قربانی” فرزند شهید “علی” مورخ ٢٠ مهر ١٣٩٥ از سوی نیروهای امنیتی رژیم و با اتهام عضویت در حزب دموکرات کوردستان ایران و فعالیت در جنبش برحق ملت کورد دستگیر و زندانی شد. در این ٥ سال حبس با وجود شکنجەهای بسیار از همە حقوقی کە یک زندانی سیاسی باید داشتە باشد، محروم و حتی اجازە ملاقات با خانوادە خود را نیز نداشتە است.

شهید “حیدر قربانی” هیچکدام از اتهامات مطرحە را نپذیرفتە بود و در همان حال، آزادی خواهان و افکار عمومی با حمایت چشمگیر خود حامی ایشان بودند. با وجود این حمایت گستردە، رژیم ایران مصر بود تا او را مجرم معرفی کردە و نهایتا سحرگاە یکشنبە ٢٨ آذر ١٤٠٠، در زندان “سنە” حکم اعدام تحمیل شدە بر ایشان اجراشده‌ و به‌ كاروان  شهیدان ملت پیوست.

حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن عرض مراتب همدردی و تسلیت بە خانوادە محترم و دوستان شهید “حیدر قربانی”، خود را شریک غم و اندوهشان می‌داند.

دستگاە تشکیلات کل حزب دموکرات کوردستان ایران

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *