نمایندە روسیە در مذاکرات وین: حساس ترین مسئلە در مذاکرات سانتریفیوژهای ایران هستند

دوشنبە ٢٢ آذر ١٤٠٠، “میخائیل اولیانوف”، نمایندە روسیە در مذاکرات وین گفت: سانتریفیوژهای ایران حساس ترین موضوع مذاکرات هستند و چند گزینە در این مورد مطرح است؛ یکی انتقال آن‌ها به خارج از ایران، یکی از بین بردن سانتریفیوژهاست، گزینه‌ دیگر جمع‌آوری و مهرو‌موم آن‌ها در ایران و قرار دادنشان تحت‌نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که توافق بر یک گزینه لازم است.

“اولیانوف” متذکر شد کە سانتریفیوژهای غنی سازی در سایت‌های هستەای ایران تنها یکی از موارد مورد مذاکرە هستند و دەها مسئلە دیگر با اهمیت وجود دارند کە باید حل و فصل شوند.

همزمان وزرای خارجە سە قدرت اروپا (تروئیکا) هشدار دادند کە بە زودی توافق برجام پوچ می‌شود.

بە گفتە وزرای خارجە آلمان، فرانسە و بریتانیا، رژیم ایران هرگونه مصالحه‌ای که پیشاپیش کرده بود را رد کردە و امتیازاتی که دیگران داده بودند را به جیب زد و خواستار امتیازات بیشتر است.

دیپلمات‌های غربی  حاضر در مذاکرات گفتند، تا این لحظه ما هنوز نتوانسته‌ایم به مذاکرات واقعی بپردازیم و تصویر “بدبینانە” نسبت بە احتمال احیای برجام داریم، چرا کە رژیم ایران خواستەهای را مطرح می‌کند کە غیر قابل قبول و زیادە خواهانە هستند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *