سن بازنشستگی در ایران ٢ سال بیشتر می‌شود

روز یکشنبه ۲۱ آذر ماە لایحه بودجه سال آینده بە مجلس رژیم دادە شدە کە در آن سن بازنشستگی کارمندان دو سال افزایش یافتە است.

تاکنون سن بازنشستگی در ایران برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال بوده است.

در این لایحه بودجه سال آینده مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی نیز تغییر کرده کە به زیان بازنشستگان است.

رژیم ایران قصد دارد حقوق بازنشستگان را بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال محاسبه کند.

 پیشتر مبنای محاسبه، متوسط حقوق دو سال آخر زمان اشتغال بودە است.

با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران، هر سال به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و بنا بر این مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی هرچه به تاریخ بازنشستگی نزدیک‌تر باشد برای بازنشستگان بهتر است.

با این حساب دخالت دادن حقوق سه سال قبل در محاسبه حقوق بازنشستگی، در مجموع آن را کاهش خواهد داد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *