بلاتکلیفی دو هزار پروژە نیمە تمام رژیم ایران در “لورستان”

بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام رژیم ایران در استان “لورستان” یکی از چالش‌های پیش روی توسعه این استان است.

از جملە این پروژەهای نیمە تمام رژیم در “لورستان” می‌توان بە “هتل صخرەای خرم‌آباد، لاستیک سازی خرم‌آباد، صدرفولاد خرم‌آباد، کارخانە سیمان خرم‌آباد” اشارە کرد.

تاریخ آغاز برخی از این پروژەها مانند “هتل صخرەای” خرم‌آباد بە سال ١٣٧٦ برمی‌گردد کە با گذشت ٢٤ سال و پیشرفت فیزیکی ٧٠ درصد هنوز بلاتکلیف ماندە است.

خط تولید “صدر فولاد” خرم‌آباد نیز از سال ٩٦ تا کنون متوقف شدە کە منجر بە بیکار شدن ٢٤٠ کارگر بە صورت مستقیم شدە است.

خبرگزاری‌های رژیم دلیل متوقف شدن این پروژەها را نبود سرمایە اعلام کردەاند.

در برخی از پروژەها مانند “هتل صخرەای” خرم‌آباد نهادهای امنیتی رژیم در این شهر ٢٤ سال است مانع پیشرفت فیزیکی در آن شدەاند.

رژیم جمهوری اسلامی با تمرکز ابعاد مختلف قدرت در شهرهای مرکزی ایران و تاراج منابع کوردستان فقر و تهی‌دستی را افزایش و مردم را وادار بە کوچ ‌نرم بە شهرهای مرکزی ایران می‌کند کە سیاست تغیر بافت جمعیتی منطقە را رقم بزند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *