بە آتش کشیدن دفتر نمایندە رژیم کە در کشتار آبان دست داشتە است

روز شنبە ٢٩ آبان ماە یکی از خبرگزاری‌های رژیم ایران خبری مبنی بر بە آتش کشیدن ورودی دفتر “حسن نوروزی” بە نام نمایندە مردم رباط‌ کریم و بهارستان در استان تهران از سوی افرادی ناشناس منتشر کرد.

“حسن نوروزی” در ٢٣ آبان ماە سال جاری در گفت‌وگویی در رابطە با کشتارهای آبان ماە ٩٨ اعلام کردە بود، من یکی از افرادی بودم کە بە مردم شلیک ‌کردم، ما کشتیم اکنون چە کسی می‌خواهد ما را محاکمە کند.

پس از واکنش‌های شدید بە گفتەهای این مسئول رژیم، نامبردە یک روز پس از آن در گفت‌وگویی دیگر گفتە بود کە این حرف‌ها را بە من نسبت دادەاند.

این خبرگزاری رژیم جزئیات بیشتری در این رابطە منتشر نکردە اما اعلام کردە است، این حادثە از سوی دفتر این مسئول رژیم تایید شدە است.

در جریان اعتراضات ٩٨ صدها نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران کشتە و بازداشت و شکنجە شدند.

تا کنون رژیم ایران آمار دقیقی در این بارە منتشر نکردە است، اما خبرگزاری “رویترز” در گزارشی تعداد جان‌باختگان این اعتراضات را بیش از هزار و ٥٠٠ نفر اعلام کردە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *