اخراج فرماندە ارشد سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران از سوریە

فرمانده ارشد نیروهای سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران در سوریه، به دستور “بشار اسد” رئیس جمهوری سوریه اخراج شد.

این خبری بود کە روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ماە در تلویزیون “العربیه” منتشر شد کە در رسانه‌های عربی و اسرائیلی بازتاب زیادی داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است کە “جواد غفاری” فرماندە ارشد سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در سوریە مشکلات جدی برای این کشور ایجاد کردە است بە همین دلیل مقامات دولت سوریە آن را “نقض حق حاکمیت سوریه” قلمداد کردەاند.

بازار سیاه تسلیحاتی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اقدامات تروریستی علیە کشورهای منطقە از جملە اقدامات این پاسدار تروریست رژیم ایران در سوریە بودە است.

تروریست “جواد غفاری” کە با نام مستعار “سرتیپ احمد مدنی” نیز شناختە شدە است در سال ١٣٩٤ و پس از کشتە شدن پاسدار تروریست “حسین همدانی” بە فرماندهی نیروهای سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در سوریە منصوب شد کە در این مدت اقدامات تروریستی زیادی از جملە کشتارهای شهر “حلب” را انجام دادە است و بە “قصاب حلب” نیز مشهور است.

اخراج این تروریست رژیم ایران پس از سفر نخست‌وزیر اسرائیل بە روسیە و پس از آن دعوت از دولت سوریە برای بازگشت بە اتحادیە عرب از سوی امارات متحدە عربی و اردن صورت گرفتە کە منجر بە کوتاە کردن دست رژیم ایران در بی ثبات کردن و دخالت‌هایش در منطقە و منزوی تر شدنش در سطح جهان می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *