حکم هفت سال زندان برای جاسوس رژیم ایران در دانمارک

روز جمعە ١٦ اردیبهشت دادگاهی در دانمارک فردی بە‌نام “محمد داودزادە لولویی” را بە هفت سال زندان محکوم کرد.

این شهروند نروژی ایرانی تبار در سال ٢٠١٨ بە جرم جاسوسی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدە بود.

“محمد داودزادە لولویی” در برنامە ریزی سوءقصد بە یکی ازاعضای “جنبش الاحوازیە” شرکت داشتە است.

دادگاە دانمارک مدارکی در دست دارد کە نامبردە اطلاعاتی از این پناهندە را جمع آوری و دراختیاردستگاەهای اطلاعاتی رژیم ایران قراردادە است.

بە گفتە دادستان این دادگاە حکم جلب بین‌المللی رابط داودزادە نیز صادر شدە است.

همچنین سال گذشتە نیز دادگاە استکهلم سوئد یک شهروند عراقی تبار وابستە بە رژیم ایران را بە اتهام اقدامات غیرقانونی علیە جنبش “الاحوازیە” در چند کشور اروپایی بە  ٢ سال و ٦ ماه زندان محکوم کردە بود.

در روزهای اخیر نیز”اسداللـە اسدی” دیپلمات تروریست رژیم ایران در دادگاە “آنتروپ” بلژیک بە اتهام اقدامات تروریستی بە ٢٠سال زندان محکوم شد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *