تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

وضعیت اقتصادی کشور بسیار مأیوس کنندە است رژیم جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود اقتصاد کشور را بە ورطەی ورشکستگی کشاندە و اقشار و طبقات فرودست جامعە بیش از زمانی سنگینی فقر و گرسنگی را احساس می‌کنند. در این میان حقوق بگیران، بویژە بازنشستگان با توجە بە سقوط تومان در برابر ارزهای خارجی و گرانی کمرشکن بسیار وضعیت وخامت‌باری دارند. این امر بە تجمعات اعتراضی در مقابل مراکز دولتی کشیدە شدەاست. بە گزارش ایلنا، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی صبح دوشنبە (۶ بهمن ماه) مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و نسبت به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند. همسان‌سازی مستمری نیز یکی دیگر از مطالبات این گروه است.

بازنشستگان معترض معتقدند که مستمری بازنشستگی آنها نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری بسیار ناچیز است. آنها همچنین باور دارند که ۷۶ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی جزو فقرای جامعه هستند.

بازنشستگان در بیانیه خود اعلام کردند که بررسی نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی که در دستور مجلس قرار گرفته، آثار منفی فراوانی برای آنها و خانواده‌های کارگری به همراه دارد.

بازنشستگان در این تجمع، شعار‌هایی از قبیل: “حقوق ما ریالی هزینه‌ها دلاری”، ” تا حق خود را نگیریم آرام نمی‌نشینیم”، “امنیت، معیشت حق مسلم ماست” سرمی‌دادند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان خانه کارگر) هم در میان بازنشستگان معترض گفت: این تجمع در راستای ضرورت‌ها و الزاماتی است که از سوی دولت و مجلس برای بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آورده‌اند. شرایط سخت اقتصادی و دو قطبی شدن جامعه مواردی از این قبیل است که جامعه کارگری و بازنشستگان را به ستوه آورده است.

او ادامه داد: ما نسبت به شکاف معنی‌دار دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری معترض هستیم. ما بازنشستگان تامین اجتماعی مالیات پرداخت می‌کنیم اما خانواده کارمندان دولت از این مالیات استفاده می‌کنند و ما محروم هستیم. سقف دریافت برای بازنشستگان کشوری از بین رفته است اما ما بازنشستگان تامین اجتماعی سقف مستمری داریم.

او افزود: ما بیش از سه دهه است که قربانی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها هستیم. همه دولت‌ها در جهت کاهش ارزش پول ملی حرکت کرده‌اند که چیزی جز تورم، بیکاری و فقر برای کارگران ارمغان نداشته است. نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ارز برای ما مشکلاتی به وجود می‌آورد که کارگران از آثار آن محفوظ نخواهند بود.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *