آموزشگاە زبان کوردی “ادب” در شهر بوکان، مراسمی را بە مناسبت دوم بهمن‌ماە برگزار کرد

آموزشگاە زبان کوردی “ادب” در شهر بوکان، مراسمی را بە مناسبت هفتادوپنجمین سالیاد تاسیس جمهوری کوردستان در پاساژ “شهرداری” بوکان برگزار کرد.

در این مراسم “دکتر مصطفی ایلخانیزادە” طی سخنانی بە نقش جمهوری کوردستان در ایجاد اتحاد و همبستگی کوردها  اشارە کردند.

“ایلخانیزادە” همچنین بە مسئلە تاراج معادن کوردستان منجملە معادن، “آلومینیوم، طلا” کوردستان اشارە کردند.

“ایلخانیزادە” همچنین بە مسئلە هتک ‌حرمت رسانە رژیم بە لباس کوردی پرداخت و آن را بە شدت محکوم کرد.

درادامە مراسم استادان “حسین شیربیگی، خالد عسکری، ایوب احمدی، سیران قاقان قادری، آمنە چاک و نصرت سوارە” اشعار و نوشتەهای خود را قرائت و تقدیم حضار کردند.

همچنین استادان دورەهای آموزشی زبان کوردی “امید شادروان، کومار مجیدی و صلاح صالحی” ضمن ابراز سخنانی گزارشات دورە آموزشی را بە سمع و نظر حضار رساندند.

مراسم با اهدای گواهی نامە آموزش زبان کوردی بە شرکت کنندگان دورەها بە خاتمە پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *