تفرقە افکنی مسئولان رژیم میان ساکنان دو روستای ” هێیە و میراوێ”

چندین روز است کە بە علت مشکلات “آب شرب” مابین دو روستای “هێیە و میراوێ” از توابع  شهرستان “شنۆ” اختلافاتی پیش آمدە است کە عوامل رژیم بە دنبال اشاعە آن هستند.

ساکنین این دو روستا برای حل مشکل موجود بە ارگان‌‌های زیربط رژیم مراجعە کردە تا بلکە با راهکاری مناسب بە قضیە خاتمە دهند، اما مسئولان رژیم در این شهرستان نە کە مشکل آن‌ها را حل نکردە بلکە خود بانی ایجاد تفرقە و عمیق‌تر شدن مشکل روستایان هستند.

طبق اخبار رسیدە بە “وب سایت کوردستان میدیا”، نزدیک بە یک هفتە است کە با وجود اشاعە ویروس کرونا و احتیاج هر چە بیشتر مردم بە آب، ساکنین روستای “هێیە” از “آب شرب” محروم می‌باشند.

شخصیت‌های معتمد دو روستا از اهالی “هێیە و میراوێ” خواستند تا خود چارەای بە حال مشکل فی‌مابین بیاندیشند و بە مسئولان آشوبگر رژیم کە همیشە بە دنبال فرصتی گشتە تا میان مردم چند دستگی ایجاد کنند، اجازە دخالت ندهند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *