بی توجهی جوانان کورد بە ارزش‌های تحمیل شدە رژیم در کوردستان

نیروهای سپاە تروریست پاسداران در روستای “حەسەن نووران” از توابع شهرستان “شنۆ” در سالمرگ پاسدار تروریست “قاسم سلیمانی” خواستند تا با تبلیغات در مورد شخصیت “سلیمانی” توجە جوانان این روستا را بە ارزش‌‌های انقلابی رژیم جذب کننند، کە با بی‌میلی و بی‌توجهی جوانان کوردپرور روبرو شدند.

طبق اخبار رسیدە بە “وب سایت کوردستان میدیا” روز پنج شنبە، مورخ ١١ دی ماه، بعد از ورود نیروهای سپاە تروریست پاسداران بە روستای “حەسەن نووران” شروع بە تبلیغ افکار “سلیمانی” کردە کە با موضع کوردانە جوانان کوردپرورمواجە می‌شوند.

 جوانان فورا محل برگزاری تبلیغات را ترک کردە و این عمل آن‌ها موجب خشم نیروهای سپاە تروریست شدە است.

در روزهای منتهی بە سالمرگ پاسدار تروریست “قاسم سلیمانی” و “ابو مهدی مهندس” علی‌رغم تهدیدات گستردە سران رژیم بە انتقام سخت از مقامات آمریکایی، با تبلیغات گستردە نیز سعی در اشاعە افکار قرون وسطایی “سلیمانی” را دارند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *