انتقال تجهیزات سنگین نظامی رژیم بە مرز “پرویزخان”

سازمان تروریستی سپاە انقلاب اسلامی ایران در “کرماشان” نیرو و همچنین تجهیزات سنگینی نظامی همچون توپ و تانک را در مرز “پرویزخان” مستقر کردە است.

طبق اخبار رسیدە بە وب سایت “کوردستان میدیا” نزدیک بە یک هفتە است کە دژبانی ارتش رژیم کە در مسیر “قەرەخاندەر” بە “خوسرەوی” قرار گرفتە، مسیر عبور و مرور مردم را بستە و بە کسی اجازە رفت و آمد را نمی‌دهد.

همزمان نیروهای رژیم از بعد‌ از ظهر بە بعد بە کسی اجازە رفتن بە مسیر “خوسرەوی” را نمی‌دهند.

از طرف دیگر رژیم از طریق مرز “پرویزخان” مهمات و سلاح زیادی را بە داخل “عراق” منتقل کردە است.

در روزهای منتهی بە سالمرگ پاسدار تروریست “قاسم سلیمانی” رژیم دست بە یک سری فعالیت گستردە کردە است.

پیشتر نیز در زمان جنگ “داعش”، رژیم ایران نیروهای مسقر خود در “پرویزخان” را بە حالت آمادە باش در آوردە بود.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *