شهروند مهابادی با گلولە مستقیم نیروهای رژیم کشتە شد

“صلاح محمدی اقدم” ساکن شهرستان مهاباد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم ایران جان خود را از دست داد.

طبق اخبار رسیدە بە وب سایت “کوردستان میدیا” روز یک‌شنبە، مورخ ٢٣ آذر ماه، در محلە “کانی صوفی رشید” در شهر مهاباد نیروهای رژیم با هدف دستگیری کس یا کسانی بە خانە یکی از ساکنین شهر کە اطلاعات کافی در مورد شغل طرف در دست نیست، هجوم بردە و اقدام بە تیراندازی می‌کنند.

بر اساس اخبار رسیدە، نیروهای رژیم کە مشخص نیست بە دنبال چە کس یا کسانی بودند در این میان “صلاح محمدی اقدم” فرزند “مصطفی” کە کارگر نانوای نزدیک حادثە بودە، با اصابت گلولە نیروهای رژیم کشتە می‌شود.

همچنین چندین نفر دیگر در این حادثە بە دست نیروهای رژیم مجروح و زخمی می‌شوند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *