حداکثر فروش نفت رژیم در سال ١٤٠٠ روزانە ٨٥٠ هزار بشکە خواهد بود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رژیم متذکر شد کە حداکثر فروش نفت رژیم روزانە ٨٥٠ هزار بشکە در سال ١٤٠٠ خواهد بود.

“مالک شریعتی” سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رژیم روز یک‌شنبە، ٢٣ آذر ماه، گفته است، بنابر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، رژیم حداکثر قادر بە فروش روزانە ٨٥٠ هزار بشکە نفت در سال ١٤٠٠ است.

“شریعتی” در ادامە بە غیر واقعی بستە شدن لایحە بودجە سال ١٤٠٠ دولت اشارە کرد و تاکید کرد کە بودجە رژیم کلا ٣٠ درصد بە صادرات نفت وابستگی دارد.

گفتەهای “شریعتی” حاکی از آن است کە نزدیک بە ٧٠ درصد از درآمدهای رژیم غیر نفتی بودە کە بە علت سیاست‌های مداخلەجویانە رژیم در کشورهای منطقە و در نتیجە آن اجماع کشورهای عرب، اسرائیل و آمریکا علیە رژیم و وضع تحریم‌ها اقتصاد کان ایران دچار ورشکستگی شد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده بود، در حالی که بر اساس آمارهای بین‌المللی، صادرات کنونی نفت رژیم حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

بە گزارش یکی از خبرگزاری‌های وابستە بە رژیم در هشت ماه نخست امسال، دولت تنها ۶.۷ تریلیون تومان درآمد صادرات نفت داشته، در حالی که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود که باید ۵۷ تریلیون تومان درآمد نفتی داشته باشد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *