کلید خوردن طرح استیضاح روحانی

با امضای ١٣٠ تن از نمایندگان مجلس رژیم طرح استیضاح روحانی بە اجرا درآمد.
بە دنبال سخنان ”محمد تقی نقدعلی” در صحن علنی مجلس کە بیان داشت: ”باید روحانی در خصوص بحران‌های پیش رو در کشور استیضاح شود”، طرح بازخواست وی روز ١٥ تیرماه بە اجرا درآمد و با امضای ١٣٠ تن از نمایندگان مجلس، روحانی در خصوص نوسانات بازار مسکن، افزایش قیمت اقلام ضروری مورد نیاز مردم، موضوع افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و سایر مشکلات استیضاح خواهد شد.
دولت تدبیر و امید روحانی طی فعالیت اجرایی خود نە تنها گوشەای از مشکلات شهروندان را کم نکرد بلکە کشور را بە بالاترین حد ممکن از بحران بی‌کاری و افزایش تورم سوق دادە است.
بە طوری کە دلار ٣ هزار و ٥٠٠ تومانی سال ٩٢ اکنون بە ٢٢ هزار تومان رسیدە و این در حالی است کە بحران بی‌کاری نیز فضای کشور را تماما احاطە کردە است.
لازم بذکر است کە طرح قربانی ساختن دولت بە منظور کاهش شدت تنفر مردم از حاکمیت مدتی است کە از سوی اتاق فکر جمهوری اسلامی کلید خوردە، اما هر بار روحانی بە صورت ضمنی رهبر نظام ولایی را مسبب مشکلات معرفی کردە و خود را از طرح نهادهای امنیتی رهانیدە است.
اجرای طرح مبارزە با فساد در دستگاه قضایی کە رئیسش دست نشاندەی خامنەای است بخشی از تلاش‌های روحانی برای دفاع از خود بودە و کماکان ادامە دارد، تا جایی کە خامنەای ناچار شد طی یک جلسەی غیر حضوری از دست‌نشاندەاش دفاع کند و وی را پایەگذار طرح مبارزە با فساد در دستگاه قضایی معرفی کند.
حال آنکە فساد دستگاه حکومتی نظام ولایی و خاصا دستگاه اسما قضایی رژیم بر هیچ کس پوشیدە نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *