توافق کشوران عضو اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت

طی مذاکرات گستردە میان کشوران تولیدکنندەی نفت، جهت تنظیم دوبارەی قیمت آن و بازگرداندن ثبات بە بازار جهانی پس از بحران کرونا، در کاهش تولید نفت بە توافق رسیدند.
بە گزارش رادیوفردا، روز یکشنبە ٢٤ فروردین‌ماه، مذاکراتی بین وزیران انرژی ٢٣ کشور عضو اوپک پلاس برگزار شد. سران اوپک پس از چند ساعت مذاکرە بە این نتیجە رسیدند کە روزانە مجموعا ١٠ میلیون بشکە از تولید خود بکاهند. این توافق از سوی اعضای اوپک پلاس توافقی تاریخی خواندە شدە.
گفتنی است کە بەباور تحلیل‌گران حوزەی نفت و انرژی، عمر سازمان‌هایی چون اوپک و اوپک پلاس مدت‌ها است کە بە پایان آمدە و این سازمان در تلاش برای حفظ موقعیت خود، ناچار بە همراستا نمودن سیاست‌های خود با سیاستگذاری کلان در جهان است.
پیشتر کارشناسان با توجە بە اینکە اوپک سهمی ٥٠ درصدی در تامین انرژی جهان را در اختیار داشت آن را سازمانی تاثیرگذار میدانستند، اما در شرایط کنونی کە سهم اوپک از تامین انرژی جهان بە عدد تقریبی ٣٠ درصد رسیدە، باور دارند کە در بهترین شرایط بیش از نیمی از تاثیرگذاری این سازمان از دست رفتە است.
گفتنی است کە کاهش بهای نفت نیز در تصمیم اخیر اوپک نقش بسزایی داشتە است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *