هشدار سازمان آب و فاضلاب استان کرماشان در خصوص خطرات سیل در روزهای آتی

خطر سیل بسیاری از استان‌های ایران و کردستان را تهدید می‌کند. در این بین سازمان‌ها و نهادهای مربوطە، همچون شهرداری‌ها و سازمان‌های آب و فاضلاب بەجای کارگشایی و چارەجویی برای آمادە نمودن شهرها و حفاظت از جان و مال مردم در برابر خطر پیش رو تنها بە رفع مسئولیت از خود اکتفا کردەاند، یکی از این نمونەها سازمان آب و فاضلاب استان کرماشان است کە با اطلاعیەای تنها بە شهروندان هشدار دادە است.
روابط عمومی سازمان‌های آب و فاضلاب استان کرماشان در شرایطی کە خطر جاری شدن سیل بسیاری از نقاط پرخطر استان را تهدید می‌کند، طی اطلاعیەای از مردم خواستە تا در روزهای آتی در صورت جاری شدن سیل، مانع از هدایت آب‌های سطحی بە مجاری فاضلاب شهری شوند و اخطاری نیز در برخی از نقاط شهر کرماشان بە مردم دادە شدە کە نباید آب‌های سطحی را بە داخل فاضلاب شهری هدایت کنند، حال آنکە در صورت بروز سیل، هیچ اقدام درخوری از سوی شهروندان امکان اجرا را ندارد و این دقیقا ارگان‌هایی چون سازمان آب و فاضلاب و شهرداری‌ها هستند کە باید با اجەای طرح‌های جامع و کاربردی بە فکر حفاظت از جان و مال شهروندان باشند.
تنها نکتەای کە سازمان آب و فاضلاب استان کرماشان بدان اشارە نمودە خطر وقوع سیل و آبگرفتگی معابر است و گفتە شدە کە در این صورت امکان بازگشت فاضلاب بە داخل منازل شهروندان بسیار بالا است.
در بخشی از اطلاعیەی سازمان آب و فاضلاب استان کرماشان آمدە است:
بر اساس اصول مهندسی حاکم بر طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب، این شبکه ها در اکثر نقاط شهرها بصورت مجزا طراحی و صرفاً جهت انتقال فاضلاب اجرا می گردند و بایستی انتقال آب باران و رواناب سطح معابر با اجرای کانال ها و یا خطوط مجزای هدایت آبهای سطحی توسط ارگان مربوطه صورت بگیرد.
بنابراین در زمان وقوع سیل و یا جاری شدن رواناب، هدایت آب باران از طریق منهول های فاضلاب می تواند باعث ورود آب باران بیش از ظرفیت و گنجایش شبکه فاضلاب بشود و همین موضوع میتواند ضمن واردن نمودن خسارات بسیار زیاد به تأسیسات این شرکت، موجب پس زدگی آب باران آغشته به فاضلاب، به داخل منازل مسکونی و در نهایت خسارات بسیار به شهروندان گردد. لذا هدایت سیلاب توسط مردم و یا عوامل سایر ارگانها به داخل شبکه های فاضلاب و به هر شکل اکیدا ممنوع است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *