اجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد در سقز

حکم اعدام زندانی سیاسی کرد، مصطفی سلیمی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بە اجرا درآمد.
مصطفی سلیمی پس از تحمل ١٧ سال حبس در زندان‌های رژیم، صبح امروز شنبە ٢٣ فروردین ١٣٩٩، اعدام شد.
حکم اعدام بە اتهام اقدام علیە امنیت جمهوری اسلامی از طریق عضویت در یکی از احزاب کردستانی و درگیری مسلحانە با نیروهای مسلح رژیم بر وی تحمیل شدە بود.
مصطفی سلیمی روز ٨ فروردین سال جاری پس از شیوع کرونا و پس از آنکە درخواست مرخصی وی از سوی مسئولان زندان سقز بی‌پاسخ ماند، همچون دەها زندانی دیگر توانست از زندان سقز فرار کند.
پس از این واقعە شماری از زندانیان فراری توسط نیروهای رژیم دستگیر و بە زندان بازگرداندە شدند؛ مصطفی سلیمی نیز یکی از این زندانیان بود.
مصطفی سلیمی اهل روستای ایلوی سقز بود کە طی یک درگیری با نیروهای مسلح رژیم در سال ٨٢ دستگیر شد.
نامبردە از سوی دستگاه قضایی رژیم بە اتهام فعالیت علیە امنیت جمهوری اسلامی و شرکت در درگیری مسلحانەای کە در آن شماری از عناصر رژیم کشتە شدە بودند بە اعدام محکوم شد.
مصطفی سلیمی پس از آنکە توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شد بە زندان مرکزی سقز منتقل شد و حکم اعدام وی صبح امروز ٢٣ فروردین ١٣٩٩ بە اجرا درآمد.
بە همین منظور مرکز اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام مصطفی سلیمی، مراتب تسلیت خود را آراستەی خانوادە و اقوام وی می‌کند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *