دکتر آنتونی فائوچی: قرنطینه صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد

دکتر “آنتونی فائوچی” متخصص ارشد بیماریهای عفونی در آمریکا گفته است : “حتی اگر واکسن و داروی کرونا کشف شود، جهان به وضعیت سابق بر نمی‌گردد”.

دکتر “فائوچی” در مصاحبەای با روزنامه “بیزینس اینسایدر” بیان کردە است: “با ساخت واکسن و داروی ویروس کرونا، این بیماری از بین نمی‌رود و مانند آنفولانزا در جامعه باقی می‌ماند”.

نامبرده در بخشی از سخنانش گفتە است، ساخت واکسن؛ قدم بزرگی در جهت گذار از این وضعیت بحرانی است که روزانه هزاران نفر به این ویروس مبتلا و قربانی می‌شوند.

وی گفتە است باید از سیستم قرنطینە اجتماعی  تبعیت شود تا از بالا رفتن خط شیب بیماری جلوگیری شود و سیستم درمانی آمریکا مقاومت کند.

وی در ادامه افزوده است، برخی از ایالت‌های آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اقدامات خود را سختگیرانه‌تر کردەاند و این تدابیر باید سراسری اتخاذ شود. تا زمان ساخت واکسن کرونا تنها راه مقابله و کنترل این ویروس پیشگیری از شیوع آن است.

وی گفتە است اگر قرنطینه صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد.

وی همچنین افزوده است  نباید درعادی سازی شرایط عجله کرد، حتی در صورت ساخت واکسن و کنترل بیماری امکان بازگشتن به شرایط پیش از این اپیدمی اجتناب پذیراست، چون این بیماری همچنان در جامعه باقی می‌ماند.

دکتر “آنتونی فائوچی” متخصص ارشد بیماریهای عفونی در آمریکا گفتها ست : “حتی اگر واکسن و داروی کرونا کشف شود، جهان به وضعیت سابق بر نمی‌گردد”.

دکتر “فائوچی” در مصاحبەای با روزنامه “بیزینس اینسایدر” بیان کردە است: “با ساخت واکسن و داروی ویروس کرونا، این بیماری از بین نمی‌رود و مانند آنفولانزا در جامعه باقی می‌ماند”.

نامبرده در بخشی از سخنانش گفتە است، ساخت واکسن؛ قدم بزرگی در جهت گذار از این وضعیت بحرانی است که روزانه هزاران نفر به این ویروس مبتلا و قربانی می‌شوند.

وی گفتە است باید از سیستم قرنطینە اجتماعی  تبعیت شود تا از بالا رفتن خط شیب بیماری جلوگیری شود و سیستم درمانی آمریکا مقاومت کند.

وی در ادامه افزوده است، برخی از ایالت‌های آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اقدامات خود را سختگیرانه‌تر کردەاند و این تدابیر باید سراسری اتخاذ شود. تا زمان ساخت واکسن کرونا تنها راه مقابله و کنترل این ویروس پیشگیری از شیوع آن است.

وی گفتە است اگر قرنطینه صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد.

وی همچنین افزوده است  نباید درعادی سازی شرایط عجله کرد، حتی در صورت ساخت واکسن و کنترل بیماری امکان بازگشتن به شرایط پیش از این اپیدمی اجتناب پذیراست، چون این بیماری همچنان در جامعه باقی می‌ماند.دکتر “آنتونی فائوچی” متخصص ارشد بیماریهای عفونی در آمریکا گفتها ست : “حتی اگر واکسن و داروی کرونا کشف شود، جهان به وضعیت سابق بر نمی‌گردد”.

دکتر “فائوچی” در مصاحبەای با روزنامه “بیزینس اینسایدر” بیان کردە است: “با ساخت واکسن و داروی ویروس کرونا، این بیماری از بین نمی‌رود و مانند آنفولانزا در جامعه باقی می‌ماند”.

نامبرده در بخشی از سخنانش گفتە است، ساخت واکسن؛ قدم بزرگی در جهت گذار از این وضعیت بحرانی است که روزانه هزاران نفر به این ویروس مبتلا و قربانی می‌شوند.

وی گفتە است باید از سیستم قرنطینە اجتماعی  تبعیت شود تا از بالا رفتن خط شیب بیماری جلوگیری شود و سیستم درمانی آمریکا مقاومت کند.

وی در ادامه افزوده است، برخی از ایالت‌های آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اقدامات خود را سختگیرانه‌تر کردەاند و این تدابیر باید سراسری اتخاذ شود. تا زمان ساخت واکسن کرونا تنها راه مقابله و کنترل این ویروس پیشگیری از شیوع آن است.

وی گفتە است اگر قرنطینه صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد.

وی همچنین افزوده است  نباید درعادی سازی شرایط عجله کرد، حتی در صورت ساخت واکسن و کنترل بیماری امکان بازگشتن به شرایط پیش از این اپیدمی اجتناب پذیراست، چون این بیماری همچنان در جامعه باقی می‌ماند.دکتر “آنتونی فائوچی” متخصص ارشد بیماریهای عفونی در آمریکا گفتها ست : “حتی اگر واکسن و داروی کرونا کشف شود، جهان به وضعیت سابق بر نمی‌گردد”.

دکتر “فائوچی” در مصاحبەای با روزنامه “بیزینس اینسایدر” بیان کردە است: “با ساخت واکسن و داروی ویروس کرونا، این بیماری از بین نمی‌رود و مانند آنفولانزا در جامعه باقی می‌ماند”.

نامبرده در بخشی از سخنانش گفتە است، ساخت واکسن؛ قدم بزرگی در جهت گذار از این وضعیت بحرانی است که روزانه هزاران نفر به این ویروس مبتلا و قربانی می‌شوند.

وی گفتە است باید از سیستم قرنطینە اجتماعی  تبعیت شود تا از بالا رفتن خط شیب بیماری جلوگیری شود و سیستم درمانی آمریکا مقاومت کند.

وی در ادامه افزوده است، برخی از ایالت‌های آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اقدامات خود را سختگیرانه‌تر کردەاند و این تدابیر باید سراسری اتخاذ شود. تا زمان ساخت واکسن کرونا تنها راه مقابله و کنترل این ویروس پیشگیری از شیوع آن است.

وی گفتە است اگر قرنطینه صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد.

وی همچنین افزوده است  نباید درعادی سازی شرایط عجله کرد، حتی در صورت ساخت واکسن و کنترل بیماری امکان بازگشتن به شرایط پیش از این اپیدمی اجتناب پذیراست، چون این بیماری همچنان در جامعه باقی می‌ماند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *