0

ایران / کوردستان

“جنگل زاگرس می‌سوزد- کاری از “مانا نیستانی

2020-06-08 در 00:37 توسط

هیچ تمایلی از سوی حاکمیت و دولت برای مهار آتش و یا ایجاد تمهیداتی در خصوص مقابلە و کنترول این آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید