فرهنگ و ادب

اخبار مربوط به فرهنگ و ادب

زمانی کوردی

مێلۆدی: مامۆستا ئارام تیگران دابەشكردن بۆ ئۆركێستر: فەرھاد مەحموودزادە  farhad.mahmoudzade@ ميكس و مەستێر: شەھباز شاھين