یک زن بلوچ بە طرز وحشیانەای توسط نیروهای رژیم کشتە شد

نیروهای امنیتی رژیم در استان “سیستان و بلوچستان” بە طرز وحشیانەای یک زن بلوچ را در روستای “نظر آباد” شهرستان “راسک” با ماشین زیر گرفتە و منجر بە مرگ او شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، بامداد روزگذشته،  زنان بلوچ در روستای “نظر آباد شهرستان راسک” برای جلوگیری ازبازداشت و انتقال خودروهای کاسبکاران بلوچ توسط ماموران امنیتی رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.

نیروهای امنیتی با ماشین تجمع کنندگان را زیر گرفتە و بر اثر این حملە وحشیانە نیروهای امنیتی رژیم یک زن بلوچ بە نام “خدیجە دهانی” مجروح شدە و بعد از انتقال بە بیمارستان جان خود را از دست داد.

اقداماتی از این قبیل از سوی نیروهای امنیتی رژیم گویای سیاست تبعیض آمیز سران رژیم در قبال دیگر ملیت‌های غیر فارس بودە کە متاسفانە در سال‌های اخیر افزایش چشم گیری داشتە است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *