0

قیام ژینا و دستاوردهای چشمگیر جنبش کوردستان

       مقالات      17 دسامبر, 2022

کیوان درودی آنچه ما را بیش از پیش به آینده امیدوار می‌کند، نقش محوری جنبش کوردستان در قیام ژینا و پیشروندگی موازی در دو جبهه حضور در خیابان و تاثیر تشکلی و سازمانی بر پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه در سراسر و…… بیشتر »

0

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

       ایران / جهان      17 دسامبر, 2022

جمھوری اسلامی ایران بە جرم نادیدە گرفتن حقوق زنان و ھمچنین سرکوب معترضان خیزش اخیر با اکثریت آرا شورا از این کمیسیون اخراج شد. اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در حالیست کە اعتراضات انقلاب نوین مردم ایران ٩٠ روز…… بیشتر »

0

اطلاعیەی مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

       کوردستان      17 دسامبر, 2022

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد. جمھوری اسلامی ایران بە جرم نادیدە گرفتن حقوق زنان و ھمچنین سرکوب معترضان خیزش اخیر…… بیشتر »

0

پیشمرگە ارادەی مقاومت و تداوم آن تا پیروزی است (پیام مرکز اجرایی حزب بە مناسبت ٢٦ آذر، روز پرچم و پیشمرگەی کوردستان)

       کوردستان      17 دسامبر, 2022

مردم بە پاخاستە و پیشمرگەباور کوردستان! پیشمرگان فداکار و جان برکف میهن! ٢٦ آذر، روز “پیشمرگە کوردستان”، روز تقدیر از فرزندان دلیر ملت و میهن است کە در صف مقدم حراست از خاک و مبارزە علیە جور و ستم ملی…… بیشتر »

0

پارلمان آلمان و هلند خواستار تروریست شناختن سپاه پاسداران رژیم ایران شدند

       ایران      17 دسامبر, 2022

پارلمان‌های آلمان و هلند از کشورهای خود خواسته‌اند تا ضمن اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران، سپاه پاسداران رژیم ایران را نیز به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنند. روز پنجشنبه ٢٤ آذرماە، پارلمان آلمان و نمایندگان آن خواستار اعمال…… بیشتر »

#اعدام_نکنید

تحریم اعدام های جمهوری اسلامی

#نه_بو_اعدام