0

ایران / کوردستان

مصطفی هجری: پیروزی از آن آزادی‌خواهان سرزمینمان است

2022-10-09 در 22:56 توسط

مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی  پیامی جوانان کوردستان را مخاطب قرار داد.

“هجری” در پیام خود تاکید کردند کە اتحاد و تسلیم نشدن پسران و دختران ایران، جمهوری اسلامی را ناامیند کردە است.

متن پیام این چنین است:

هم‌میهنان مبارز!

دختران و پسران آزادی‌خواە!

دستان گرمتان را می‌فشارم و قدردان فعالیت و مبارزە پیگیرانەتان هستم، بە ویژە حماسەای کە امروز ١٦ مهر  خلق کردید. مطمئن باشید کە این اتحاد و ایستادگی‌تان هم‌صدا با همە آزادی‌خواهان ایران، جمهوری اسلامی را دچار سردرگمی و ناامیدی کردە. بە مبارزەتان ادامە دهید، پیروزی از آن شماست.

حزب دموکرات کوردستان ایران

مسئول مرکز اجرایی

مصطفی هجری

١٦ مهر ١٤٠١ خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید