0

ایران / کوردستان

ادامە قیام‌ مردمی در کوردستان و ایران

2022-10-09 در 22:58 توسط

تظاهرات و اعتصابات در بیست‌ودومین روز قیام مردمی در کوردستان و ایران همچنان ادامه دارد.

روز شنبە اعتصابات در شهرهای “بوکان، مهاباد، سنە، سقز و مریوان” آغاز، اما خیلی سریع بویژە در شهر ”سنە” بە تضاهرات تبدیل شد.

در دیگر شهرها مانند “تهران، مشهد، اصفهان، کرج و قزوین” نیز با سر دادن شعارهای علیە رژیم ایران تضاهرات برگزار شد.

در همین رابطە تجمعات اعتراضی گسترده‌ای توسط دانشجویان دانشگاه‌های” الزهرا، تهران، امیرکبیر و آزادی تهران، زنجان، مشهد، شیراز، قزوین، دامغان و کرماشان” برگزار شد.

”ابراهیم رئیسی” رئیس‌جمهور رژیم ایران، به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشجویان، از دانشگاه ”الزهرا” تهران بازدید کرد کە با اعتراض و شعارهای تند دانشجویان مواجه شد.

دیدگاهتان را بنویسید