0

کوردستان

اطلاعیەی شمارە ٤

2022-09-28 در 23:11 توسط

مردم حق‌طلب کوردستان!

احزاب و سازمان‌های سیاسی!

محافل و مجامع بین‌المللی!

همچنانکە در اطلاعیەهای قبلی مرکز اجرایی کلی حزب آمدە بود، در نتیجەی یورش موشکی امروز سپاە پاسداران بە مقرات و پایگاەهای حزب دموکرات کوردستان، شماری از رفقایمان شهید و مجروح شدند و متأسفانە بە آمار شهدا اضافە شدە است.

  بە اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم کە تا کنون ٦ تن از کادر و پیشمرگ و اعضای خانوادەهای دموکرات در نتیجەی این تهاجم موشکی بە اسامی ذیل بە شهادت رسیدەاند:

 عمر محموودزادە (معروف بە چیچو)، ریحانە (شیما) کنعانی، محمد خلیلی، میلاد پیرصاحب، هاجرە زرگە، و شیرکو برتنی. شایان ذکر است بانو شیما کنعانی  کە باردار بود، پس از شهادتش در بیمارستان، نوزاد وی با تلاش تیم پزشکی بیمارستان بەدنیا آمد.

  سپاە پاسداران جمهوری اسلامی در یورش امروز خود، دبستان کودکان حزب دموکرات را نیز هدف قرار داد و اگر تنها چند دقیقە دیرتر کودکان جابجا نمی‌شدند، جنایت و فاجعەی سهمناک دیگری بوقوع می‌پیوست.

  همچنانکە در اطلاعیەهای پیشین ذکر شدە بود، ساعت ١٠:٣٠ دقیقەی قبل از ظهر روز چهارشنبە ٦ مهرماە، نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرارگاه و مقرات حزب دموکرات کوردستان ایران و قرارگاەهای سایر احزاب کوردستان ایران را هدف حملات موشکی و پهپاد انتحاری قرار داد کە این حملات متأسفانە تاکنون ١٢ شهید و دەها زخمی برجای گذاشتە است.

اطلاعات بیشتر را در سایر اطلاعیەها بە افکار عمومی خواهیم رساند.

حزب دموکرات کوردستان ایران

دیدگاهتان را بنویسید