0

کوردستان

سپاه تروریست پاسداران در حال توپباران مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان است

2022-09-24 در 18:58 توسط

جنایات رژیم ایران علیه کوردستان ادامه دارد و سپاه پاسداران تروریست هم اکنون مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان را توپباران می کند.

سپاه تروریست پاسداران امروز شنبه ٢ مهر ١٤٠١ خورشیدی مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان عراق را هدف توپخانەهای خود قرار دادە است.

سپاه پاسداران هم اکنون در حال توبپاران مناطق ” بربزین” و ”سقر”  است.

رژیم ایران همزمان با اعتراضات در کوردستان و ایران به مناطق کوهستانی اقلیم کوردستان حمله کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید