0

کوردستان

کوردستانیان و ایرانیان کشتن ژینا (مهسا) امینی بە دست رژیم ایران را محکوم کردند

2022-09-18 در 01:23 توسط

پس از تایید خبر مرگ دختر کورد، ژینا (مهسا) امینی توسط خانوادە قربانی، اکثر احزاب و شخصیت‌های کورد و ایرانی قتل “ژینا امینی” بە دست رژیم ایران را بە بهانە بی حجابی  محکوم کردند.

احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های کورد و ایرانی و همچنین کاربران فضای مجازی ضمن محکومیت قتل “ژینا امینی”، با انتشار عکس وی، حمایت خود را از آزادی‌بیان و عدم حجاب اجباری ابراز کردند.

 همچنین “مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران” در بیانیە منتشرە خود ضمن محکومیت این جنایت رژیم ، از همە مردم ایران و بە ویژە ملت کوردە خواستە تا در مقابل این جنایت رژیم ایران سکوت نکردە و واکنشی جدی داشتە باشند.

“ژینا (مهسا) امینی، ٢٢ سالە و از اهالی شهرستان “سقز” کوردستان ایران می‌باشد کە بە بهانە بی حجابی توسط نیروهای گشت ارشاد رژیم ایران در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و در پی آن، بە کما رفتە و نهایتا روز جمعە ٢٥ شهریور جانش را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید