شکست گروه‌های وابستە بە رژیم ایران در انتخابات پارلمانی عراق

با وجود مخالفت گروه‌های وابستە بە رژیم ایران پارلمان عراق “محمد الحلبوسی” را مجددا بە عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب کرد

روز یکشنبە ١٩ دی ١٤٠٠، پارلمان عراق با حضور ٢٢٨ نمایندە تشکیل جلسە داد و از میان دو رقیب “الحلبوسی و المشهدان” براى رياست پارلمان، نمایندگان پارلمان فدرال “محمد الحلبوسی” را برای دومین دوره پیاپی با وجود مخالفت گروه‌های وابستە بە رژیم ایران بە عنوان رئیس پارلمان انتخاب کردند.

“الحلبوسی” با ائتلاف فراکسیون جریان صدر، اتحاد کوردها و سنی‌ها با  ٢٠٠ آرای موافق بە عنوان رئیس پارلمان جدید عراق انتخاب شد.

“مقتدی صدر”، طی توییتی بعد از انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق نوشت: “این اولین گام برای ساختن عراقی آزاد و مستقل بدون وابستگی به خارج و بدون فرقه گرایی، فساد خواهد بود”.

بە گفتە کارشناسان منظور “مقتدی صدر” از فرقەگرایی و فساد و مستقل بود این است کە دست رژیم ایران از دخالت در امور داخلی عراق قطع شود تا بلکە این کشور بتواند مستقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *