وضعیت نا بسامان مردم زلزلە زدە “سرپل‌ذهاب” پس از گذشت چهار سال

در ٢١ آبان ماە ١٣٩٦ زلزلەای با قدرت ٧.٣ دهم ریشتر غرب استان کرماشان را لرزاند کە منجر بە کشتە شدن ٦٢٠ نفر و مصدوم شدن ١٢ هزار نفر از مردم شهر “سرپل ذهاب” شد.

چهار سال از زلزلە ویرانگر “سرپل ذهاب” در غرب استان کرماشان می‌گذرد کە وضعیت اکنون مردم این شهر نسبت روز پس از زلزلە تغییر زیادی نکردە است.

وضعیت آشفتەای کە از سوی رژیم ایران بە صورت سیستماتیک بر مردم این استان تحمیل شد.

رژیم ایران در مدت چهار سال هیچگونە خدمتی بە مردم این شهر نکردە و مردم در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند.

از مشکلات مردم این شهر می‌توان بە دزدی پول مردم توسط پیمانکارهای وابستە بە رژیم ایران، نیمە کارە ماندن ساختمان سازی مردم بە دلیل عدم پشتیبانی مالی، عدم پاسخگویی رژیم ایران بە مشکلات و خواست مردم اشارە کرد.

برخی مردم این شهر در اوج شیوع کرونا فصل‌های سرد و گرم این منطقە را در زیر چادر سپری کردە و بارها هم از سوی نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و مورد تحقیر واقع شدەاند.

این زلزلە ساختگی و بە منظور تغییر بافت جمعیتی منطقە و کوچ مردم بە شهرهای مرکزی ایران رخ داد کە عدم پاسخگویی رژیم بە مردم نشان از صحت آن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *