تداوم آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان

آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان همچنان ادامە دارد. در همین رابطە علیرغم فشار نیروهای امنیتی رژیم، فعالان مدنی کوردستان بە روند مهار آتش‌سوزی ادامە می‌دهند.
بە گزارش خبرگزاری چانیوز، طی چند روز اخیر، آتش‌سوزی در جنگل‌ها و طبیعت منطقەی مریوان هم‌کنون ادامە دارد، و در آتش می‌سوزند. در همین پیوند جمهوری اسلامی تاکنون علیرغم اینکە هیچ اقدامی درخصوص مهار آتش‌سوزی نکردە است، بە نحوی از انحاء مانع از اتفاء حریق از سوی فعالان محیط زیستی و مردم خودبخش منطقە می‌شود، کە هم‌اکنون بە روند مهار آتش‌سوزی ادامە می‌دهند.
فعالان محیط زیست و جوانان گرانقدر مریوان و اطرافش بدون هیچ انتظاری از زمام‌داران جمهوری اسلامی، چند روز است جان خود را بە منظور مهار آتش‌سوزی
در جنگل‌های مریوان در معرض خطر قرار دادەاند.
لازم بە ذکر است، جمهوری اسلامی تا زمانی کە درخصوص محیط زیست کوردستان کوتاهی کند همە سال در فصل تابستان آتش‌سوزی در جنگل‌های کوردستان همچنان ادامە دارد و منجر بە از بین بردن دموگرافی کوردستان می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *