انتخابات رژیم و متوسل شدن سران رژیم بە خودزنی سیاسی

“مجتبی ذولنوری” در رابطە با انتشار فایل صوتی “ظریف” دولت روحانی را بە فریب افکارعمومی متهم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم ایران روز سەشنبە علت فشار تحریم‌ها را مسئولان وزارت خارجە رژیم خواند کە خطوط قرمز در برجام را رعایت نکردەاند.

ذولنوری با حملە بە وزارت خارجە رژیم ایران سعی کرده است حرف‌های خامنەای کە در سخنرانی روز یکشنبە گفتە بود وزارت امور خارجە فقط مجری است و هیچ صلاحیتی ندارد را اصلاح کند و این دستگاە را مستقل در تصمیم گیری برای تبرئە سپاە پاسداران رژیم کە خامنەای آن را بالادست وزارت خارجە خواند نشان دهد.

پیشتر”علی خامنەای” رهبر رژیم ایران در سخنرانی روز یکشنبە بە انتشار این فایل صوتی واکنش نشان دادە و حرف‌های “ظریف” را تکرار حرف‌های دشمنان رژیم خواندە بود.

بحران‌های مداوم بە دلیل سیاست‌های غلط رژیم ایران در سطح‌های داخلی منطقەای و جهانی کە گریبان مردم ایران را گرفتە است مسبب آشکار شدن بیش ‌از پیش محتوای رژیم برای مردم شدە است کە رژیم با انتشاراسناد از طبقەبندی خارج شدە چنین سناریوهایی را برای شرکت مردم در انتخابات طراحی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *