رژیم ایران شهرهای کوردستان را میلیتاریزەتر کردە است

رژیم ایران از ترس نارضایتی انباشتە شدە مردم بیش از پیش شهرهای کوردستان را میلیتاریزە کردە است.

براساس گزارشات رسیدە بە وب‌سایت “کوردستان ‌میدیا”، رژیم ایران ازآغاز سال جدید بە منظور رصد بیشتر خیابان‌های شهر “بۆکان” و تحرکات مردم اقدام بە احداث کیوسک نظامی در خیابان‌های این شهرکردە است.

نیروهای نظامی رژیم در شهر”بۆکان” علاوە بر این ‌کە در نقاط مختلف سطح شهر مستقر هستند از داخل کیوسک‌های احداث شدە نیز رفت‌ و آمد مردم را رصد می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *