با رنگ سیاە و عزای خود نمی‌توانید روشنایی حک شدە بر حافظە تاریخی ما نسبت بە هنرمند نامی کورد، “علی مردان” را کدر کنید

روز یک‌شنبە، ٨ فروردین ١٤٠٠، افرادی ناشناس با رنگ سیاە علامتی ضربدر بە معنی حذف بر سنگ مزار هنرمند نامدار و استاد مقام و آواز کوردی “علی مردان” کشیدە و در خیال خود با این عمل شوفنیستی، قادر بە حذف یکی از نمادهای هویت ملی کوردها در شهر “کرکوک” خواهند شد.

آرامگاه هنرمند نامی کورد، استاد مقام و آواز “علی مردان در گورستان “شیخ محی‌الدین” شهر کرکوک” در کوردستان عراق قرار دارد و روز گذشتە توسط افرادی کە چشم دیدن کورد و کوردستان را ندارند، مورد بی‌حرمتی قرار گرفت.

“علی مردان” یکی از اساتید و مراجع موزیک و مقامات کوردی می‌باشد کە نە تنها در میان کوردها بلکە در میان ملت‌های منطقە بە ویژە عرب، ترکمن و فارس شناختە شدە هستند.

پیشتر نیز در کوردستان ایران نیز مزدوران رژیم اشغالگر با هتک حرمت بە مزار هنرمند “محمد ماملی” همچنین و شاعر پر آوازە کورد “مولوی کورد” و “شهید “شریف باجور”، خشم خود را از کورد و کوردستان بر سر سنگ مزار این بزرگان ریختە بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *