تحریف ارادە انقلابی ملت کورد توسط رژیم ایران

اخیرا رژیم ایران فیلمی ٩ دقیقەای در مورد زندگی فرماندە سابق سپاە قدس “قاسم سلیمانی” تروریست پخش کردە کە در آن “سلیمانی” را همچون قهرمانی نشان دادند کە با ٥٠ نفر توانست جلو سقوط شهر “هەولێر” مرکز حکومت اقلیم کوردستان را گرفتە و خود کوردها با هزارها نیرو “پیشمرگە” کە شهرە خاص و عام می‌باشند، توان مقاومت و دفاع از سرزمین خود را نداشتەاند.

این فیلم کوتاە بە شکلی از کوردها یاد می‌کند کە هیچ انتما و حبی برای سرزمین مادری خود نداشتە و همە بە فکر فرار هستند، در حالی کە مورخان همیشە از  کوردها بە عنوان جنگجویان و مردمانی یاد کردند کە برای آزادی ملت و سرزمینشان بی دریغ مبارزە کردە و هزارها قربانی دادند.

این فیلم کوتاە کە سراسر تحریف و دروغ می‌باشد رسانە رژیم سعی کردە کە کوردها را وابستە بە بیگانەگان  و بدون هیچ گونە ارادە انقلابی نشان دهد، این در حالی است کە همە رسانەهای دنیا از نقش و ارادە فولادی “پیشمرگە” تمجید و بارها مقامات اروپایی و آمریکایی مقاومت کوردها در برابر “داعش” را ستودنی خواندند.

رژیم ایران مدتی است کە با همە توان سعی در شکاندن غرور،کرامت، ارادە انقلابی و وطن دوستی کوردها کردە، کە در حقیقت نشان از فوران تعفن درون خود نسبت بە ملت کورد می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *