پروژە بلاجبار بسیجی کردن دانش‌آموزان کورد همچنان ادامە دارد

معلم روستای “چاولکان حاجی” از توابع “کلاترزان سنە” بلاجبار برای دانش‌آموزان کلاس ١ تا ٨ این روستا کارت بسیجی صادر کردە است.

 بر اساس اخباری کە از ساکنین این روستا بە وب سایت “کوردستان میدیا” رسیدە است: “معلم روستای “چاولکان حاجی”  با هویت “خ. الف” همراە با همسر خود، با تهدید بە اخراج دانش‌آموزان کلاس‌ ١ تا ٦  آن‌ها را بلاجبار بسیجی کردە است”.

خانوادەهای این دانش‌آموزان اعلام کردند:  فرزندان آن‌‌ها با فشار و تهدید معلم روستا مجبور بە دریافت کارت بسیجی شدەاند”.

سیاست بسیجی کردن دانش‌آموزان بە دوران جنگ “ایران و عراق” برمی‌گردد کە رژیم با سوء استفادە از احساسات کودکان، آن‌ها را همچون ابزاری در جبهەهای جنگ برای خنثی کردن مین استفادە و شمار زیادی نیز قربانی این سیاست زد انسانی رژیم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *