سید نجم‌الدین حیدری: با حفاظت از محیط زیست کوردستان دین خود را بە فرزندانمان ادا کنیم

“سید نجم‌الدین حیدری” یکی از بزرگان و پیران آیین “یاری” طی نامەای از تمامی پیروان “آیین یاری” خواست تا عهدەدار مسئولیت پاسداری از آب و خاک سرزمین خود باشند.

“حیدری” دراین نامە منتشرە از پیروان “آیین یاری” خواستە تا با حفظ همە باغ‌ها، کشاورزی،جنگل‌‌ها و مراتع و استفادە بهینە در مصرف آب، در احیا و همچنین حفظ محیط‌ زیست خود سهیم باشند.

این درخواست “سید نجم‌الدین حیدری” در حقیقت موضعی است برای مقابلە با سیاست‌های اشغالگرایانە رژیم در کوردستان کە سالانە بە صورت سیستماتیک جنگل و مراتع کوردستان را بە آتش کشیدە و عملا برنامە دارند کوردستان را بە سرزمینی سوختە تبدیل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *