تداوم فشار مراکز امنیتی رژیم بر انجمن‌‌های مدنی فعال در کوردستان

بە دنبال اشاعە ویروس کرونا، انجمن‌‌های مدنی فعال در شهرها و روستاهای کوردستان با پخش مواد ضدعفونی درمیان مردم، در راستای جلوگیری از اشاعە هر چە بیشتر این ویروس همدوش با مردم وضعیت بحرانی جامعە کوردستان را مدیریت کردند.

این سازمان‌های مردمی فعالیت‌های خود را با جمع آوری و پخش کمک‌های مردمی در بین اقشار کم‌درآمد کوردستان شروع کردند.

سازمان‌‌های مردم نهاد “مریوان” نیز با اهدای شاخە گل بە پرستاران و کادرهای پزشکی این شهرستان قدردان زحمات بی‌دریغ این قشر فعال کوردستان شدند.

سران رژیم در کوردستان نیز برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این سازمان‌های مردمی و همچنین محبوبیت و اتحاد مردم کورد، بە کرات اعضای این سازمان‌ها را بە مراکز امنیتی خواندە و آن‌ها را تهدید کردەاند.

فشارهای واردە رژیم بە این سازمان‌ها تا حدی بودە کە چند نفر از اعضای این انجمن‌‌های مدنی ناچار بە انصراف از عضویت این سازمان‌‌ها شدەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *