تهدید احزاب سیاسی کوردستان از سوی فرماندەی نیروی زمینی سپاه پاسداران تروریست

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پس از شروع دوبارەی توپباران مناطق مرزی اقلیم کوردستان، کە از روز سەشنبە ٢٧ خردادماه تاکنون ادامە داشتە، این بار احزاب سیاسی کوردستان ایران را تهدید بە حملە می‌کند.
توپخانەهای جمهوری اسلامی ایران و نیروی آسمانی و توپخانەای ترکیە از هفتەی گذشتە بە طور همزمان اقدام بە حملات موشکی و توپخانەای بە مناطق مرزی اقلیم کوردستان کردەاند، کە در نتیجەی آن تعدادی از افراد محلی جان خود را از دست دادە و همچنین موجب زیان مادی بسیاری گشتە است. همزمان صبح روز سەشنبە، سوم تیرماه، محمد پاکپور، فرماندەی نیروی زمینی سپاه پاسداران بە هنگام برگزاری مانور نظامی در ارتفاعات “چهل چشمە”ی مریوان، احزاب کورد اپوزیسیون رژیم را نیز با تهدید روبەرو کردە است. پاکپور اعلام کرد بە مانند سال‌های گذشتە بە نیروهای کرد مخالف چە در مناطق مرزی، و یا هر جایی کە مقر و پایگاه آنان استقرار داشتە باشد، حملە خواهند کرد. فرماندەی نیروی زمینی سپاه پاسداران بە مسئولان اقلیم کوردستان در مورد تحرکات احزاب کوردی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داد، و همچنین عشایر و مردم مناطق روستاهای مرزی کوردستان را نیز تهدید کرد.
شایان ذکر است سپاه پاسداران در چند روز اخیر با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم مناطق مرزی و حکومت اقلیم کوردستان، مانور نظامی گستردەای در این مناطق بە راه انداختە و نیروی زمینی و توپخانەای زیادی را در آنجا جمع کردە است. در این مانور نظامی کە از رودخانەی “شلێر” شروع شدە و تا ارتفاعات “چهل چشمە” ادامە دارد، نیروی زمینی سپاه پاسداران با تسلیحات سنگین از شهرهای مریوان و دیواندرە در آن شرکت کردە و محمد پاکپور، از نزدیک نقش سرپرستی این مانور را بر عهدە دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *