جنگل‌های زاگرس با هدف کشت خشخاش تخریب می‌شوند

برخی از افراد سودجو با نابودی جنگل‌های زاگرس و تخریب مراتع آن اقدام بە کشت خشخاش می‌کنند کە طی سالیان اخیر کشت و تولید خشخاش در جنگل‌های زاگرس رو بە افزایش داشتە است.

در همین رابطه فعالان محیط زیست در مورد به آتش کشیدن تعمدی جنگل‌های بلوط در زاگرس و کاشتن خشخاش به‌جای آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

تا کنون رژیم ایران در رابطه بە کشت خشخاش در ایلام اعلام بی خبری کردە است.

شهروندان در ایلام اعلام کردەاند مالکان زمین‌های کشت خشخاش برای هیچ کسی روشن نیست.

صاحبان مزارع نامشخص هستند و از قطعاتی به وسعت ٢۵٠ مترمربع، یک کیلوگرم ماده مخدر به‌دست می‌آید.

روستای “سمیرە” یکی از روستاهای ایلام است کە در آن خشخاش کشت می‌شود اما تا کنون رژیم ایران سکوت در پیش گرفته است.

مسئولان رژیم ایران نه تنها هیچ اقدامی در خصوص پیشگیری از این اقدام صورت نداده‌اند بلکه این یکی از دسیسه‌های خود رژیم برای ترویج مواد مخدر میان مردم است.

تحقیقات نشان داده است که میلیاردها  تومان از پول مردم روزانه در راه موادمخدر از بین می‌رود و ورود مواد مخدر به زندان‌ها از سیاست های سیستماتیک رژیم فاسد است.

بر اساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت گرفته در استان‌های کوردستان ایران هزاران هکتار از سطح جنگل‌های زاگرس تاکنون بر اثر عوامل مختلف از بین رفته‌اند یا در معرض نابودی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *