Category Archive : مقالات

0

بی نان و آزادی

       مقالات      5 ژوئن, 2022

کریم پرویزی در این روزها حاکمیت لبریز از عدالت و رفاە و خیر و برکت! در ایران ویران شدە، اعلام کرد کە دیگر حکومت هیچ یارانەای برای آرد و نان نمی‌دهد و از پس نان و آرد در بازارها بە…… بیشتر »

0

پرتو روشنایی

       مقالات      29 ژانویه, 2022

کریم پرویزی در نیمە دوم دهە هفتاد خورشیدی همراە با جمعی از رفیقانی کە هرگز از خاطر نمی‌روند، در حال تحصیل در یکی از دانشگاهای تهران بودیم، در آن زمان هر از چند گاهی فعالیت‌های کوردی برگزار می‌شد کە ما…… بیشتر »

0

تکە قاسم

       مقالات      10 ژانویه, 2022

کریم پرویزی قاسم کلمەای عربی و بە معنای کسی می‌آید کە تقسیم می‌کند یا تقسیم کنندە است. از معنی پیدا است قاسم کسی است کە برای تفرقه‌ افكندن گماشتە شدە و یگانە وظیفە خود را تجزیه‌ کردن مداوم می‌داند. خامنەای…… بیشتر »

0

فریاد وحشت

       مقالات      12 نوامبر, 2021

کریم پرویزی انسان‌های بسیاری هستند کە خیلی اوقات احساس تنهایی می‌کنند. این احساس تنهایی بعضی وقت‌ها نشات گرفتە از فضا و مکان بودە و برخی مواقع نیز نشات گرفتە از مشکلات روحی – روانی طرف است کە چنان میپندارد کە…… بیشتر »

0

زنان و مجازات مرگ در ایران: ۲۰۱۰-اکتبر ۲۰۲۱

       مقالات      3 نوامبر, 2021

دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ سال جاری میلادی را به روایت زندگی زنانی اختصاص داده «اعدام شده‌اند؛ محکوم به مرگ هستند یا در خطر صدور حکم اعدام قرار…… بیشتر »

0

کُردهای یارسانی، فشارها و مشکلات

       مقالات      21 اکتبر, 2021

نیشتمان مهرابی ئەوەل و ئاخر یار یارسان، آیینی به جا مانده از باورهای کهن مهاجرینی است که به سمت فلات ایران آمده و با بومیان آن درآمیختند؛ گرچه بنابر مطالعات تطبیقی دین‌شناسان و پژوهشگران آیینی، این آیین پیوند نزدیکی با…… بیشتر »

0

زندانی درون زندان

       مقالات      15 آگوست, 2021

کریم پرویزی زندگی کردن در ایرانی کە سیستم کلونیالیستی بر آن حاکم است، نە تنها آزادانە و همراه با خوشبختی نیست بلکە زندگی‌ای لبریز از شوربختی و تحقیر شدن است و می‌توان آنرا زادەشدن تن و فناشدن عمر در زندانی…… بیشتر »

0

دستان شعبده‌گر

       مقالات      10 می, 2021

کریم پرویزی جنگ نیابتی، یا جنگ وکالتی، متودی است کە جمهوری اسلامی بدان خو گرفتە است. در همان اوایل تحمیل خود بر جامعە ایران، با توهم این کە ایدئولوژی ولایت فقیهی  و سپاهیانش می‌تواند از تهران تا کربلا را اشغال…… بیشتر »

0

تکرار خمینی

       ایران / مقالات      5 فوریه, 2021

کریم پرویزی در سال ١٣٥٨ خورشیدی، وقتی کە انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان مجلس موسس قانون اساسی بعد از انقلاب بە تاراج رفتە مردم ایران انجام شد، در استان ارومیە، دکتر قاسملو بە عنوان نمایندە کوردها و ترک‌های ساکن در این…… بیشتر »

0

جمهوری کوردستان آزمونی برای تداوم، نە انقطاع

       مقالات      24 ژانویه, 2021

برگردان: دیاکو بخشی از اندیشمندان بر این باورند برای تداوم وضعیت کنونی، باید با گذشتە قطع رابطە کرد، آنگاە پایەهای جامعەی تازەای بنا نهاد کە در آن انسان نوین متولد شود؛ انسان نوینی کە هیچ تعلقی بە گذشتە نداشتە باشد……. بیشتر »

0

فوران تعفن درون

       مقالات      24 ژانویه, 2021

کریم پرویزی نظامی کولونیالیستی همچون جمهوری اسلامی کە بر اساس حذف و انکار همە تنوعات بنا شده‌و با هجوم سپاە پاسداران بە مناطق مختلف ایران حاکمیت خود را تحمیل کرد، از همە گزینەهای سخت و نرم ممكن  به‌ شیوه‌ای وحشیانە…… بیشتر »

0

قانونی بدون عدالت برای زنان

       مقالات      6 ژانویه, 2021

سروناز رستگار/ مجله حقوق ما: ابطال[1] مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی، آب پاکی بود که دیوان عدالت اداری بر دستان زنانی ریخت که به بهبود وضعیت خود امید داشتند. زنانی که در کشوری با…… بیشتر »

0

نود یلدا

       مقالات      30 دسامبر, 2020

کریم پرویزی روزی یا شاید هم شب و نصف شبی، زنی در گوشەای از این کرە خاکی، یا اجازە دهید نزدیکتر شویم، در کوردستان یعنی سرزمین ما، زنی در حال وضع حمل با حضور چندین نفر از خویشاوندان و نزدیکان،…… بیشتر »

0

سپاه پاسداران لاف و گزاف می‌گوید

       مقالات      30 دسامبر, 2020

جمال رسول دنخه بی مقدمە شروع کنیم؛ تاریخ چهار دهە رژیم اسلامی ایران با یک گروه نظامی عجین شدە است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این سازمان نظامی در زمان ابتدای قدرت گرفتن خمینی، برای تضعیف ارتش. ونیز پاسداری از…… بیشتر »

0

سیاست خارجی تزویر

       مقالات      5 سپتامبر, 2020

باشور ٦٤ در پی بالا گرفتن تب سهم خواهی قدرت در ایران؛ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین رژیم ایران پرده از مفاد مخفیانه قراردادی برداشت موسوم به “توافق بیست و پنج سالۀ جمهوری اسلامی با چین در زمینه های…… بیشتر »

#اعدام_نکنید

تحریم اعدام های جمهوری اسلامی

#نه_بو_اعدام